Disclaimer

Ondanks het feit dat Sj. Dekker b.v. uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Sj. Dekker b.v. is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. Sj. Dekker b.v. is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kunnen géén recht worden ontleend.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door een bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. In deze cookies kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van de bezoeker worden vastgelegd, zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Ook kunnen (tijdelijke) cookies worden gebruikt om de werking van een internetpagina te verbeteren. Voorzover Sj. Dekker b.v. dergelijke cookies gebruikt, zijn deze bedoeld om onze website efficiënt te laten werken en niet om gegevens over het individuele internetgebruik te verzamelen.

Links naar andere websites

De website van Sj. Dekker b.v. bevat links naar andere websites die buiten het sjdekker.nl-domein liggen. Deze links zijn slechts opgenomen ter informatie aan de gebruikers van onze site. Sj. Dekker b.v. is noch verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de andere websites, noch voor de privacybescherming op die sites.